หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐานพร้อม
 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล
 
พัฒนาคนคุณภาพชีวิตที่ดี
 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862