คุณอยากให้ อบต.มหาวัน ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 45 )
33.33%
ไฟฟ้า ( 9 )
6.67%
ประปา ( 42 )
31.11%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 27 )
20.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 12 )
8.89%