หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


นางสาวกัญณพัชร์ ญาติดอน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวอรณิชา จันทร์พรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชูกิต วงค์จันทร์
ึครู คศ.2


นางสาวเจษฎา บุญทองเถิง
ครู คศ.2


นางวรางคณา ต๊ะสุ
ครู คศ.2


นางคำสูน เขียวคำ
ครู คศ.2


นางนันท์ฑัต เจริญรอบ
ครู คศ.1


นางเนติกานต์ ซอง
ครู คศ.2


นางดวงกัลยา ก้อนจะรา
ครู คศ.2


นางสาวสาวิตรี เมาหลวง
ครู คศ.2


นางสาวรัฐชฎา พ่อเมืองแสนใจ
ครู คศ.2


นางปาณิศา มิคนุช
ครู คศ.1
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862