หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


นางสาวกัญณพัชร์ ญาติดอน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวอรณิชา จันทร์พรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชูกิต วงค์จันทร์
ึครู คศ.2


นางสาวเจษฎา บุญทองเถิง
ครู คศ.2


นางปาณิศา มิคนุช
ครู คศ.1


นางวรางคณา ต๊ะสุ
ครู คศ.2


นางนันท์ฑัต เจริญรอบ
ครู คศ.1


นายพัชรพล เกิดผล
ครู คศ.1


นางคำสูน เขียวคำ
ครู คศ.2


นางดวงกัลยา ก้อนจะรา
ครู คศ.2


นางเนติกานต์ ซอง
ครู คศ.2


นางสาวสาวิตรี เมาหลวง
ครู คศ.2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862