หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
กองช่าง
 


นายองอาจ จันทร์คง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นายวีระชาติ บุศย์เมือง
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นางสาววรนาฎ วีระรัตนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพรศักดิ์ แสนวงษา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวุฒิเลิศ อยู่สุข
ช่างปูน


นางสาววัลยุลี สีวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862