หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
กองคลัง
 


นางจันทิรา โพธิ์เที้ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นายสุรศักดิ์ ตาเวียน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพนิดา เอื้ออารี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพิมพ์ชนก ธรรมานุวรรตน์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน


นายกิตติคุณ ศิริญานันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางอรวรรณ อินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางญารินดา ขาวหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัชรินทร์ แสนเล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862