หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
สำนักปลัด
 


นายวรวุฒิ ทอนโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางชมพู สุวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสถาพร เครือคำอ้าย
นักทรัพยากรบุคคล


นายธนาสันต์ ภูมิผล
นิติกร


นางสาวบุญฑริก ปูไฝ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาววรรณกานต์ วุฒิใจ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัตนาภรณ์ ก้องคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกฤติยา เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประจักษ์ ยาโนยะ
พนักงานขับรถยนต์


นางมาลี ไชยเขต
แม่ครัว
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862