หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
สำนักปลัด
 


นางชมพู สุวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 


นางสถาพร เครือคำอ้าย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนาสันต์ ภูมิผล
นิติกรชำนาญการ


นางสาวบุญฑริก ปูไฝ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาววรรณกานต์ วุฒิใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรัตนาภรณ์ ก้องคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกฤติยา เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประจักษ์ ยาโนยะ
พนักงานขับรถยนต์


นางมาลี ไชยเขต
แม่ครัว
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862