หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
 
  ประชาชนตำบลมหาวัน มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านในตำบล
 
 
 
  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
 
หมูที่ 1 สำนักสงฆ์บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 2 สำนักสงฆ์สุทธิมงคล
 
หมู่ที่ 3 สำนักสงฆ์แสวงธรรม
หมู่ที่ 4 วัดสุวรรณบรรพต
 
หมู่ที่ 5 วัดห้วยไม้แป้น
หมู่ที่ 6 วัดเจดีย์โคะ
 
หมู่ที่ 7 ไม่มี
หมู่ที่ 8 สำนักสงฆ์บ้านห้วยน้ำขุ่น
 
หมู่ที่ 9 วัดห้วยมหาวงก์
หมู่ที่ 10 ไม่มี
 
หมูที่ 11 สำนักสงฆ์บ้านห้วยหมี
หมู่ที่ 12 สำนักสงฆ์บ้านผาโด้
  โบสถ์ จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 8 โบสถ์คริสต์
หมู่ที่ 12 โบสถ์คริสต์
 
หมู่ที่ 7 โบสถ์คริสต์    
 
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
 
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
  โรงเรียน ตชด. จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไม้แป้น
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขุ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแดนอาณาเขต
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว    
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 12 แห่ง
 
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99      
 
 
 
 
ศูนย์ อปพร. อบต.มหาวัน จำนวน 1 แห่ง
 
ป้อมตำรวจบ้านเจดีย์โคะ จำนวน 1 แห่ง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862