หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 

ข้อบัญญัติ
 

 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อบต.เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2559 เวลา 13.04 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 136 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862