หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 7 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 8  
 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 26 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 142  
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 130  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 135  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 138  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 207  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 194  
 
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 223  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 219  
 
  (1)  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862