หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 75  
 
อบบ.มหาวัน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญํติ ปี 58 [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 56  
 
เนื้อความ 8 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 58  
 
เนื้อความ 7 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 55  
 
เนื้อความ 6 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 49  
 
เนื้อความ 5 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 56  
 
เนื้อความ 4 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 36  
 
เนื้อความ 3 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 44  
 
เนื้อความ 2 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 48  
 
เนื้อความ 1 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 45  
 
ส่วนที่ ๒ [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 86  
 
ส่วนที่ ๑ [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 59  
 
ปกหน้าข้อบัญญัติ [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 169  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)