หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)