หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการตรวจสอบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.มหาวัน [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 12เดือน [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2