หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการตรวจสอบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.มหาวัน [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 12เดือน [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 6 เดือน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2