หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.มหาวัน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3