หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2