หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)