หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่วะหลวง   ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   10 พ.ค. 2564 36
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร   8 พ.ค. 2564 38
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุทที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยกกระบัตร   8 พ.ค. 2564 34
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟึ้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลยกกระบัตร   8 พ.ค. 2564 33
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การประชุมคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับตำบลและหมู่บ้าน ครั้งที่ 7/2564   8 พ.ค. 2564 33
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   เปิดจุดสาธิต นำการปลูก ผักสวนครัว โรงเพาะเห็ดพร้อมเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร   8 พ.ค. 2564 31
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   ลงพื้นที่สำรวจประชาชนบริเวณย่านชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ว่าปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า   8 พ.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564   8 พ.ค. 2564 33
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 2,791
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862