หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 2   28 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไตรมาสที่ 1   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   27 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ แระเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล   27 มิ.ย. 2562 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862