หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เจตจำนงในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 12.19 น. โดย คุณ วรรณกานต์ วุฒิใจ

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862