หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
  
กิจกรรมลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จัดกิจกรรมลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสำนักงาน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติก และภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 14.26 น. โดย คุณ วรรณกานต์ วุฒิใจ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862