หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 

 
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ความเห็นชอบร่าง “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ....” ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – 12 สิงหาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 10.21 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 252 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862