หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 

ประกาศใช้คู่มือประชาชน ปี 2558
 
อบต.มหาวัน ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ได้้ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนงานในการพิจารณาและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน ๙ กระบวนงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2558 เวลา 10.42 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 489 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862