หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ประจำปี ๒๕๕๘  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน กำหนดจัดงานประเพณีสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2558 ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 เพื่อรักษาและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยภาคเหนือไว้ ณ วัดห้วยมหาวงก์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมหาวงค์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดตามกำหนดการนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 12.51 น. โดย คุณ บุญฑริก ปูไฝ

ผู้เข้าชม 645 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862