หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
  กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 122
 


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 24 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 98
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 8 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 111
 


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 3 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 57
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 81
 


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 19 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 96
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 92
 


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 73
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 92
 


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 84
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 76
 


 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 97
 
  (1)     2      3   

 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862