หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย [ 5 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 82
 


 
กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธการ ตากพิชิตภัยยาเสพติด ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 111
 
 
     


 
โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 135
 


 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 82
 
 
     


 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน [ 25 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 75
 


 
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 247
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน [ 12 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 144
 


 
โครงการพัฒนาภาพสตรี หมู่ที่ 4 บ้านแม่โกนเกน [ 9 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 201
 
 
     


 
การประชุมวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สอด [ 26 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 142
 


 
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบถุงยังชีพและเสื้อกันหนาว [ 23 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 133
 
 
     


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 6 ตำบลมหาวัน เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ [ 11 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 96
 


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านห้วยไม้แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลมหาวัน เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ [ 10 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 126
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8

 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862