หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายเกรียงไกร เรือนคำ
ประธานสภา
 


นายจันทร์ ปันยอด
รองประธานสภาฯ อบต.


นายประสบโชค อินเอี่ยม
เลขานุการสภา
 
 


นายจันคำ เมทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางขัน แก้วกาขัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายโชค เกิดแก้วเมืองมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายบุญเลิศ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสิทธิพันธ์ ศิริวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายแปง มูลเตรียม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายเงิน คำแปลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายบุญการ ทิยะจง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายวิชวน สว่างศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 

 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862