หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายมงคล คบสระน้อย
กำนันตำบลมหาวัน
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายมนตรี สุขสอาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมหาวัน


นายเต็ม ยะถา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ


นายจินดา ห้วยผัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่โกนเกน


นายจันทร์ ทิโน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น


นางศรีพันธ์ ปาหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โคะ


นายสุเทพ กวินวาณิช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเจดีย์โคะใหม่


นายวิธาน วาจาสัตย์ศีล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำขุ่น


นายบุญเชิด เฒ่าเทพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมหาวงค์


นายยศพล กมลปราณี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจดีย์โคะเหนือ


นายพะต้าเก่ เอื้อวิบูลย์ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี


นายเจี๊ยะ แซ่กือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านปางวัว
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862