หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
  
 
สื่อประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๓) [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยนายสุรเดช แซ่กื [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยสหกรณ์ สกุลกือ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยนายสุเทพ กมลปรา [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยนายเปา แซ่กือ ห [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยช่างวิทย์ หมู่ท [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยทางเข้าหมู่บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยหลังวัด หมู่ที่ [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยศาลาประจำหมู่บ้ [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยศาลพะวอ หมู่ที่ [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยข [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกธารารักษ์ หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนิดมีฝาปิด ซอยห [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดกลางบ้านเจดีย์โค [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
    
 
 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญสังกัดองค์การบริห [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กุ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0