หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการงานมหกรรม รวมพลัง อบต. อุทิศตนปิดทองหลังพระ [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1201 
แจ้งกำหนดการงานมหกรรม "รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ" [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1177 
ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 23 ก.พ. 53 เวลา 09.30 น.รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1413 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ (งวดที่2 งวดสุดท้าย) [ 19 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1183 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 [ 19 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1185 
ด่วนที่สุด การดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นฯ ให้รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 53 [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1390 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และประธานสภา อปท.ในวันที่ 24 ก.พ.2553 เวลา 13.30. น. [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1058 
เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการเทศบาลปิดทองหลังพระ ของสมาคมสันนิบาต [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1132 
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง การบริหารงานของ อบต. [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1091 
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 ในวันที่ 20 ก.พ.2553 เวลา 10.00 น.รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 17 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 994 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 53 [ 17 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1047 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 53 [ 16 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1130 
โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุขที่ 17 ปี 53 ภายในวันที่ 19 ก.พ. 53 [ 16 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1053 
เรื่อง สำนักงานก.พ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 ฯลฯ [ 15 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1097 
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (ตก 0037.2/ว 2666 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2553) [ 15 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1626 
อความร่วมมือในการแจ้งและประสานความเข้าใจแก่ประชาชนที่มาร้องเรียนกรณีเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรงฯ (ตราปูแดงไคโตซาน) [ 12 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1175 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [ 11 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1087 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 [ 11 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 5377 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1025 
เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2551ของ สถ. กระมหาดไทย [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1094 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2795 
 
<< หน้าแรก...     659      660      661      662     (663)     664      665      666      667     ....หน้าสุดท้าย >> 678
   
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862