หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปข้อเสนอแนะของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ฯ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การปรับลดราคาบัญชีปริมาณงาน (ว 442)  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสนอภาค [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 22 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 33 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 58 
การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครั้งที่1/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 37 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 57 
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 49 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 21 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอเมืองตาก โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามเงาเรื่อง โอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรฐกิจและสังคม  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 19 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 287 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดตาก [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 691
   
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862