หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wonglebO;หมึกพิมพ์wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมางานพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสนามชนวัว หมู่ที่ ๗ บ้านเจดีย์โคะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสนามชนวัว หมู่ที่ ๗ บ้านเจดีย์โคะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลมหาวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยสิโพ หมู่ที่ ๖ บ้านเจดีย์โคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862