หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโม่ง หมู่ที่ ๖ บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าพะวอ บ้านห้วยมหาวงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะมะนาว บ้านมหาวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอำนวยความปลอดภัย สายบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ ๖ - บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862