หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวีระชาติ ไปบ้านนายดา หมู่ที่ ๗ บ้านเจดีย์โคะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซัวตั๋ว - บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านปางวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจดีย์โคะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862