หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
 
  ตำบลมหาวันได้จัดตั้งเป็นตำบล เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ลงนามโดย เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๔)
ต่อมามีฐานะเป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ ก ตอนที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗) และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ลงนามโดย เสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สอด ที่ทำการตั้งเลขที่ 234 หมู่ที่5 บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยแยกขวาจากถนนสายแม่สอด – อุ้มผาง กิโลเมตร ที่ 17 ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดตากประมาณ 101 กิโลเมตร ตำบลมหาวันมีเนื้อที่ 158.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 99,394 ไร่
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,364 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 7,293 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77
 
หญิง จำนวน 7,071 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23
 
จำนวนครัวเรือน 4,026 ครัวเรือน
 
วามหนาแน่เฉลี่ย 100 คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่กุ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคีรีราษฎร ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่าโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นพรมแดน  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862