หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 


นายเน้ง จันทรมณฑล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน


นายพรมเมือง ตาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 


นายจิระพงศ์ พุฒิไชยจรรยา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862